Ceny prací

Cena výrobku se stanovuje na základě kalkulace záměru zákazníka. Součástí kalkulace zpravidla bývá 3D počítačový model (vizualizace), který slouží jako podklad objednávky. Cena závisí na požadovaném materiálu a objemu práce, která se na výrobku provádí. Cena je stanovena předem, potvrzená písemně (nebo emailem). Pokud by měla cena překročit cenu stanovenou v objednávce, může být navýšena až po oboustranném písemném potvrzení.

U některých typů objednávaného zboží může být vyžadována záloha na materiál a určitý rozsah práce předem.

Nezapomeňte se prosím kouknout i na:

Sdílet

Přejít na přehled galerií