Materiály

Pracujeme především s přírodním dřevem, tvrdým i měkkým. Materiály typu DTD (lamino apod) používáme zřídka, avšak zcela se jim nevyhýbáme.

Vlastnosti dřeva a jeho omezení

Dřevo je přírodní materiál a není zcela stabilní. Reaguje na okolní teplotu, vzdušnou vlhkost a mění tak svůj objem a případně tvar. Tyto přirozené, i když mnohdy nežádoucí vlastnosti jsou eliminovány především jeho sušením a následným povrchovým nátěrem. Jsou-li dřevěné výrobky, např. nábytek apod v interiéru, pak jsou tyto změny minimální. Je-li však dřevo a výrobky z něj mimo objekt, pak může docházet k intenzivním změnám a jisté degradaci výrobku. Prvním přirozeným projevem působení povětrnostních vlivů je popraskání nátěru. To je způsobeno v prvé řadě tlakem vodní páry, která se snaží opustit dřevo po jeho intenzivním zahřátí. Nejznatelnější je to tam, kde je dřevo vystaveno přímým slunečním paprskům. Je-li nátěr dřeva silnější než cca 30μm (mikrometrů, tedy 0,03 mm), pak již vrstva nátěru neumožňuje prostup vodní páry a tak dochází k popraskání nátěru.

Dalším významným typem poškození je zvětrání, napadení dřevokazným hmyzem a houbami a popraskání. To se děje zejména tam, kde dochází k nadměrnému zadržování vody na dřevě, např. na obkladech, kde při spodní hraně není dostatečný odstup mezi parapetem a deskami a nebo třeba u sloupků, které jsou v častém kontaktu s vodou setrvávající např. na podlaze dvorku apod.

Při zvažování použití dřeva jako materiálu pro venkovní dekoraci nebo stavební díly je nezbytně nutné počítat s náklady na řádnou impregnaci a vrchní nátěr dřeva. Rovněž se velmi doporučuje povrch dřeva zdrsnit. Hoblované desky, které jsou navíc mírně zhutněné podávacími válci protahovačky znemožňují správné připojení pojiva barvy k dřevu a tím dochází k předčasnému stárnutí nátěru.

Ve všech ohledech jsme připraveni Vám poskytnout fundované informace, které máme přímo od technického zástupce jedné z nejvýznamnějších továren na barvy, Adler.

Sdílet

Přejít na přehled galerií