Reklamační podmínky

Naší snahou je dodat prvotřídní výrobek a dosáhnout maximální spokojenost zákazníka. Při výrobě i expedici dbáme na to, aby nedošlo k poškození poškrábáním, naražením apod. Dbáme na to, aby konečný výrobek odpovídal zadání a snažíme se o co nejvyšší kvalitu. Výrobek předáváme v přítomnosti toho, kdo objednal či vyjednával a při předávání vystavujeme předávací protokol, který obdrží obě strany.

Pokud by se i přes veškerou snahu zjistilo, že výrobek v nějakém ohledu nevyhovuje objednávce, máte právo dodávku reklamovat. Každá reklamace je nemilá záležitost a my se budeme snažit takovou věc vyřešit co nejrychleji a s ohledem na obě strany obchodu. Předmět reklamace bude posouzen a bude navrženo další řešení. Někdy půjde o úpravu /např, rozměru, jindy o výměnu dílu, někdy o slevu a někdy může být reklamace zamítnuta jako neoprávněná. V každém případě však v rámci objektivity a vážnosti věci vyhotovíme protokol z jednání. Když nebudete s výsledkem vyřízení reklamace spokojeni, máte plné právo využít další instituty, které poskytují zákony České republiky. Naší snahou však je reklamacím předcházet kvalitní a odpovědnou prací.

Nezapomeňte se prosím obeznámit s:

Přejít na přehled galerií